Our Family History

Jens Bloch

Mand


Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Boks    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Jens Bloch (søn af Niels Block og Kirsten Jensdatter).

  Notater:

  Fra 1633 træffer vi flere Gange paa en Mogens Jensen Bloch i Døstrup; da han bor saa tæt ved Familiens Hjemsted, og han det nævnte Aar søges af Herredsfoged Jens Bloch for 6 Dlr. i Guldmønt ifølge Gældsbrev [Hindst. H. Tb. 28. Nov. 1633] samt Aaret efter af den Bloch'erne nærstaaende Herredsfoged Jens Andersen i Vester Thorup for 4 Sldlr. [Han H. Tb. 24. Febr. 1634], synes det naturligt at henføre ham til Familien, og han kan da muligvis være Søn af den ovennævnte Jens Bloch. Sagsanlægene tyder ikke godt for hans økonomiske Stilling, han er da ogsaa paa dette Tidspunkt opført blandt Inderster, og hans Hus angives at være øde. Da hans Fornavn ellers er ukendt inden for Slægten, er det vel ogsaa ham, der er den Magnus Bloch, som omkring 1660 angives boende i et Gadehus under en Gaard i Nør Onsild [R.A.: Jordebøger 1660-65 (Skovgaard)].

  [Personalhistoriker Oluf] Nysted giver os ikke nærmere Kendetegn for denne sidste Søn af gamle Niels Bloch, og vi kan heller ikke med Sikkerhed trække ham frem af det foreliggende Materiale. Vi har dog en Jens Bloch, som vi passende kan indføre paa dette Sted. Omkring 1591 angives en Mand af dette Navn at være Hørby Kirke 65½ Dlr. 1 Mrk. 2 Sk. ½ Alb skyldig [D. Kanc. Fort. p. Kronens gejstl. Gods], hvilket sikkert betyder, at han har været Værge for Kirken.


Generation: 2

 1. 2.  Niels Block døde (1573-1574).

  Notater:

  Herredsfoged i Hindsted Herred. Bosat i Rold.

  Niels — Kirsten Jensdatter. [Gruppeskema]


 2. 3.  Kirsten Jensdatter

  Notater:

  Kirsten Jensdatter, som iøvrigt angives at have været Søster til Biskop Jens Pedersen Skjelderup, der antagelig var født i Skellerup tæt ved Hobro [Rørdam: Kbhvns Univ. II, s. 562-63 og Kirkehist. Saml. I, s. 629. Lampe: Bergens Stifts Biskoper og Præster angiver ham mærkeligt nok født 1499 i Skeldrup paa Fyn, og har ogsaa Forældrenes Navne, men efter Forbindelsen med Bloch'erne synes det dog naturligst at henføre ham til Skellerup ved Hobro.]

  Børn:
  1. Jens Nielsen Bloch døde ca. 21 okt. 1580, Viborg..
  2. Troels Bloch
  3. Søren Nielsen Bloch
  4. Sidsel Bloch
  5. Morten Bloch døde 14 mar. 1610, Kollerup kirke.
  6. Morten (Christen?) Bloch
  7. Mikkel Bloch
  8. Søren Bloch
  9. Per Bloch
  10. Peder Bloch døde (1623 - 1624).
  11. 1. Jens Bloch
  12. Mette Nielsdatter Bloch
  13. Dorothe Nielsdatter Bloch