Our Family History

Riborg Hansdatter

Kvinde


Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Boks    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Riborg Hansdatter (datter af Hans Lauritssøn og Anne Ludvigsdatter).

  Notater:

  ! GÆT - Datter af fogd. Hans Lauritssen

  Riborg — Peder Jensen (Øy, Øye, Øie). Peder døde ml. 1644 og 1655. [Gruppeskema]

  Børn:
  1. Margrethe Pedersdatter

Generation: 2

 1. 2.  Hans Lauritssøn (søn af Laurits).

  Hans — Anne Ludvigsdatter. Anne døde 6 jan. 1601. [Gruppeskema]


 2. 3.  Anne Ludvigsdatter døde 6 jan. 1601.

  Notater:

  I en herredagsdom dat. Throndhjem 31. mai 1597 står der bl.a.:
  «Wor och tilstede Anders Jensen paa Hans Lauritzens hustruis broders
  vegne och j rette lagde it breff, ...», samt «Sammeledis j rette
  lagde it breff, taterit [15]92 31 octob, huor vdj Jens Jempt for
  Hans Laursen, fougid offuer Gulddall vdj Adrian borgemesters och
  Hans von Aufflen och Hans Casparsenns, raadmendz, offueruelsze
  haffuer benechted, aldrig att haffue beschyldett forne Anne
  Jffuersdotter eller viide nogit werligt med hende i nogen maade,
  satte forne Anders Jensen fordj vdj alle rette, ...»

  Død:
  Hellige Trekonger 1601.

  Børn:
  1. Øllegaard Hansdatter døde 1637.
  2. Karen Hansdatter blev født 14 sep. 1590, Øye i Melhus, Gauldal; døde før 14 nov. 1679.
  3. 1. Riborg Hansdatter


Generation: 3

 1. 4.  Laurits
  Børn:
  1. 2. Hans Lauritssøn
  2. Christen Lauritssøn