Our Family History

Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 5,357

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 108» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 (gravlagt og jordfesta 23. s. e. Tr.). Kristoffersen, Einar (I1031198)
 
102 (Haagen Watterland).Skifte 12. juni 1743 Bye, Haagen Larsen (I1024329)
 
103 (i foråret). Hønnechen, Dorothea Jensdatter (I1030749)
 
104 (i senga hos mora). Andersdatter, Helle Maria (I1031187)
 
105 (imellem Klocken 3 oc 4 om Morgenen). Bude, Mathias Jonassøn (I1031716)
 
106 (imellumb 4 och 5 om Afftenen). Helkand, Anne Andersdatter (I1024072)
 
107 (Joen Berentsøn Riber). Riberg, Joen Berentsen (I1012991)
 
108 (Joh. Reppe skriver i sin håndskrevne stamtavle, at Peder Jensen
«opgis å være födt 1454, död 1564», altså ble han 110 år gl. ;-)) 
Jenssøn, Peder (I1023652)
 
109 (Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue). Brix, Johan (I1027995)
 
110 (jordfestet). Schnitler, Ebbe Christiansen (I1031093)
 
111 (kgl. Bevilling 21. juni) Familie F1001121
 
112 (Kl. 1 om Dagen). Budde, Christopher Olufssøn (I1031775)
 
113 (Kl. 11 om Aftenen). Budde, Oluf Christopherssøn (I1031741)
 
114 (Kl. 3 om Morgenen). Budde, Dorthea Helena Olufsdatter (I1031755)
 
115 (Kl. 3* om Morgenen). Budde, Dorothea Helena Olufsdatter (I1031753)
 
116 (Kl. 3* om Morgenen). Budde, Jonas Olufssøn (I1031754)
 
117 (Kl. 4 om Morgenen). Budde, Dorothea Helena Olufsdatter (I1031753)
 
118 (Kl. 6 om Aftenen). Budde, Peder Melchior Olufssøn (I1031752)
 
119 (Kl. 6 om Morgenen). Budde, Jonas Olufssøn (I1031754)
 
120 (Kl. 7 om Aftenen). Budde, Peder Melchior Olufssøn (I1031752)
 
121 (Klochen 8 om Formidagen). Helkand, Peder Anderssøn (I1027166)
 
122 (Klochen war 10 om Formidag). Helkand, Riborg Andersdatter (I1027167)
 
123 (Konf. 1748 - 16 år gl.) Einarsdatter, Maren (I1031202)
 
124 (Marite Stephensdr. Middelfart sal. Christopher Nordmans). Steffensdatter, Marithe (I1029653)
 
125 (Midt i Beleyringen). Bredal, Boel Pedersdatter (I1024087)
 
126 (Natten mellem 17 og 18 Mai 1909 - faa Timer før sin Moder). Skjelderup, Ada (I1031557)
 
127 (Niels Bie, Skipper og Hustroe Margaretha Holm). Bie, Niels Nielsen (I1024615)
 
128 (Niels Claussen Lund, Skoleholder). Lund, Nils Clausen (I1006568)
 
129 (Nordlandshandler Erich Jenssen Grøn). Jensen, Erich (I1029660)
 
130 (om Morgenen imellem 2, oc 3). Bude, Olaus Jonassøn (I1031715)
 
131 (om Paasche thide). Halkjeldsen, Peder (I1027160)
 
132 (omkom på sjøen). Jentoft, Hartvig (I1031670)
 
133 (Sara salig Thomas Hammond). Brüghman, Sara (I1010270)
 
134 (Sophia sal. Johan Hammonds). Brygmand, Sophie (I1010293)
 
135 (Stinchen Rasch sal. Anders Christiansens). Rasch, Stinchen Larsdatter (I1030614)
 
136 (Søndagen efter 3. jan. 1627), hindis Fadere var: Jon RobertÏøn,
Casper ChristopherÏøn, Giedsche BiÏbens Høstrue, Øllegrd
M: MogenÏis, AaÏe Olluff schriffuers, gud giffue hinder løche
och salligh: Hindis Fader gaffue var 18 Dr., som ieg ehr
schyldig ehr kiøbt en koschen for, og 3 schedr aff S: M: Mogensis
Sølff. 
Helkand, Anne Andersdatter (I1024072)
 
137 (Søndagen efter 30. maj 1632), hans Fadere War, Welb: olluff
parsberig, M: pedr schielderup, Hendrich engelstmand, och Maren
Hr. Mensis, och Karen Eillersdaater och var dete Barn det
første Maren pedersdaater Bar thil Daaben: och Kaldet det
effter sin Fader BiÏben. Gud giffue same barn løche och
sallighed. Hans Fadr gaffue var == 38 Dr. i guld som ieg ehr
hannem schyldig. 
Helkand, Peder Anderssøn (I1027166)
 
138 (Tvilling med broren Anders). Schytte, Erich Nielsen (I1026211)
 
139 (Tvilling med søsteren Birgitte, 23 år gl. 31. jan. 1703). Røst, Elen Nielsdatter (I1031968)
 
140 (Tvilling med søsteren Elen, 23 år gl. 31. jan. 1703). Røst, Bergitte Nielsdatter (I1031967)
 
141 (uden for ægteskab). Familie F1004083
 
142 ([Peter Kroppes Hustrue afgangne] Gidschen Støren). Nielsdatter, Gidschen (I1029592)
 
143 *d. 14 Ditto [oct. 1783] döde änkian Elna på Östra R. byge, begrofs Dom. 18 p. Trins., war 70 år, dog af watusoth.* Bengtsdotter, Elna (I2001506)
 
144 *d. 19 Ditto [Juni 1779] dödde änkian Elna på ...torps byge, begrofs midsommarsdagen, war 50 åhr, dog af bröstsiuka.* - ? identisk med Anders Jönssons hustru ? Bengtsdotter, Elna (I2001506)
 
145 *Den 9. Maij [1731] som war 3:die Söndagen efter Påsk wigdes drengen Tufwe Jönsson af Ekholmen wed pigan Pernilla Persdotter af Wästra Ringarp. Liusningen Begyntes midfasto Söndag.* - er dette samme Tuve Jönsson ? Jönsson, Tuve (I2001394)
 
146 *effter Treschow, Rasmus Giortsen (I1015363)
 
147 *effter Treschow, Rasmus Giortsen (I1015363)
 
148 *ej döpt* 1920. Lindau, Gustaf Leonard (I2000568)
 
149 *har lyst till äktenskap den 20. okt. 1850* Familie F2000523
 
150 *Ingeborg Hr Diderechs i Hammenhöj pantsatte Michaelisdag 29/9 1632 en guldring som var modern Lisbet Hr Poffuels*. Poulsdotter Ancher(sen), Ingeborg (I2002465)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 108» Næste»