Our Family History

Notater


Træ:  

Match 151 til 200 fra 8,083

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 162» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 (Jørgen Clausen paa Hitter[ø]en). Parelius, Jørgen Clausen (I1038404)
 
152 (kgl. Bevilling 21. juni) Familie F1001121
 
153 (Kl. 1 om Dagen). Budde, Christopher Olufssøn (I1031775)
 
154 (Kl. 11 om Aftenen). Budde, Oluf Christopherssøn (I1031741)
 
155 (Kl. 3 om Morgenen). Budde, Dorthea Helena Olufsdatter (I1031755)
 
156 (Kl. 3* om Morgenen). Budde, Dorothea Helena Olufsdatter (I1031753)
 
157 (Kl. 3* om Morgenen). Budde, Jonas Olufssøn (I1031754)
 
158 (Kl. 4 om Morgenen). Budde, Dorothea Helena Olufsdatter (I1031753)
 
159 (Kl. 6 om Aftenen). Budde, Peder Melchior Olufssøn (I1031752)
 
160 (Kl. 6 om Morgenen). Budde, Jonas Olufssøn (I1031754)
 
161 (Kl. 7 om Aftenen). Budde, Peder Melchior Olufssøn (I1031752)
 
162 (Kl. 9 om Aftenen). Budde, Mette Dorothea Olufsdatter (I1039651)
 
163 (Klochen 8 om Formidagen). Helkand, Peder Anderssøn (I1027166)
 
164 (Klochen var femb). Helkand, Boelle Andersdatter (I1035526)
 
165 (Klochen war 10 om Formidag). Helkand, Riborg Andersdatter (I1027167)
 
166 (Konf. 1748 - 16 år gl.) Einarsdatter, Maren (I1031202)
 
167 (Kr. Himmelfartsdag). Grønbech, Sara Røst (I1034759)
 
168 (Kr. Himmelgartsdag). Einarsen (I1039094)
 
169 (Langfredag). Steensdatter, Maren (I1039393)
 
170 (Marite Stephensdr. Middelfart sal. Christopher Nordmans). Steffensdatter, Marithe (I1029653)
 
171 (Midt i Beleyringen). Bredal, Boel Pedersdatter (I1024087)
 
172 (Natten mellem 17 og 18 Mai 1909 - faa Timer før sin Moder). Skjelderup, Ada (I1031557)
 
173 (Niels Bie, Skipper og Hustroe Margaretha Holm). Bie, Niels Nielsen (I1024615)
 
174 (Niels Claussen Lund, Skoleholder). Lund, Nils Clausen (I1006568)
 
175 (Nordlandshandler Erich Jenssen Grøn). Jensen, Erich (I1029660)
 
176 (Ole Pedersen Friscop [enke Gurie Jonsdatter]). Friskop, Ole Pedersen (I1026608)
 
177 (Oluf Leth). - Samme person ? Leth, Ole (I1013104)
 
178 (om Morgenen imellem 2, oc 3). Bude, Olaus Jonassøn (I1031715)
 
179 (om Paasche thide). Halkjeldsen, Peder (I1027160)
 
180 (omkom på sjøen). Jentoft, Hartvig (I1031670)
 
181 (palmesøndag). Andersdatter, Elen (I1039076)
 
182 (Sara salig Thomas Hammond). Brüghman, Sara (I1010270)
 
183 (Sogneprest?) til Nesne. Angell, Jens (I1036013)
 
184 (Sophia sal. Johan Hammonds). Brygmand, Sophie (I1010293)
 
185 (St. Hansdag) Steensdatter, Maren (I1039393)
 
186 (St. Hansdag). Steensen, Nils (I1039107)
 
187 (Sted)datter til professor Peter Capeteyn i København.Er man sikker på at hun hed Leonhardsdatter/Lennertsdatter ?Hennes far sies at være en Leonhard Mitens bror av Christopher
Mitens (d. 1566) fra Flanders og prest til St. Morten kirke
i Bergen. Christopher Mitens (d. 1566) skal være far til
en Gabriel Mitens (1560-1620) der bosatte sig på Færøerne. 
Leonhardsdatter, Susanna (I1023797)
 
188 (Stinchen Rasch sal. Anders Christiansens). Rasch, Stinchen Larsdatter (I1030614)
 
189 (Søndagen efter 18. jan. 1631), hindis Fadere: Her Mens Christopersøn,
Pastor, och Alexander Samson Borgemester, sambtt Welb: Fru Karen
KruÏe, Velb: Olluff porsberigs, Karen Knudsdaatter paa Øie och
Thorre, Dionus Pedersøns, Gud giffue hinder Løche och VelsignelÏe,
Hindis Fadr gaffue vor 20* Dr., som ieg ehr hindr schyldig. 
Helkand, Boelle Andersdatter (I1035526)
 
190 (Søndagen efter 3. jan. 1627), hindis Fadere var: Jon RobertÏøn,
Casper ChristopherÏøn, Giedsche BiÏbens Høstrue, Øllegrd
M: MogenÏis, AaÏe Olluff schriffuers, gud giffue hinder løche
och salligh: Hindis Fader gaffue var 18 Dr., som ieg ehr
schyldig ehr kiøbt en koschen for, og 3 schedr aff S: M: Mogensis
Sølff. 
Helkand, Anne Andersdatter (I1024072)
 
191 (Søndagen efter 30. maj 1632), hans Fadere War, Welb: olluff
parsberig, M: pedr schielderup, Hendrich engelstmand, och Maren
Hr. Mensis, och Karen Eillersdaater och var dete Barn det
første Maren pedersdaater Bar thil Daaben: och Kaldet det
effter sin Fader BiÏben. Gud giffue same barn løche och
sallighed. Hans Fadr gaffue var == 38 Dr. i guld som ieg ehr
hannem schyldig. 
Helkand, Peder Anderssøn (I1027166)
 
192 (Tvilling med broren Anders). Schytte, Erich Nielsen (I1026211)
 
193 (Tvilling med søsteren Birgitte, 23 år gl. 31. jan. 1703). Røst, Elen Nielsdatter (I1031968)
 
194 (Tvilling med søsteren Elen, 23 år gl. 31. jan. 1703). Røst, Bergitte Nielsdatter (I1031967)
 
195 (uden for ægteskab). Familie F1004083
 
196 ([Peter Kroppes Hustrue afgangne] Gidschen Støren). Nielsdatter, Gidschen (I1029592)
 
197 *d. 14 Ditto [oct. 1783] döde änkian Elna på Östra R. byge, begrofs Dom. 18 p. Trins., war 70 år, dog af watusoth.* Bengtsdotter, Elna (I2001506)
 
198 *d. 19 Ditto [Juni 1779] dödde änkian Elna på ...torps byge, begrofs midsommarsdagen, war 50 åhr, dog af bröstsiuka.* - ? identisk med Anders Jönssons hustru ? Bengtsdotter, Elna (I2001506)
 
199 *Den 9. Maij [1731] som war 3:die Söndagen efter Påsk wigdes drengen Tufwe Jönsson af Ekholmen wed pigan Pernilla Persdotter af Wästra Ringarp. Liusningen Begyntes midfasto Söndag.* - er dette samme Tuve Jönsson ? Jönsson, Tuve (I2001394)
 
200 *effter Treschow, Rasmus Giortsen (I1015363)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 162» Næste»