Our Family History

Notes


Tree:  

Matches 251 to 300 of 6,076

      «Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 122» Next»

 #   Notes   Linked to 
251 (Joen Berentsøn Riber). Riberg, Joen Berentsen (I1012991)
 
252 (Joh. Reppe skriver i sin håndskrevne stamtavle, at Peder Jensen
«opgis å være födt 1454, död 1564», altså ble han 110 år gl. ;-)) 
Jenssøn, Peder (I1023652)
 
253 (Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue). Brix, Johan (I1027995)
 
254 (jordfestet). Schnitler, Ebbe Christiansen (I1031093)
 
255 (kgl. Bevilling 21. juni) Family F1001121
 
256 (Kl. 1 om Dagen). Budde, Christopher Olufssøn (I1031775)
 
257 (Kl. 11 om Aftenen). Budde, Oluf Christopherssøn (I1031741)
 
258 (Kl. 3 om Morgenen). Budde, Dorthea Helena Olufsdatter (I1031755)
 
259 (Kl. 3* om Morgenen). Budde, Dorothea Helena Olufsdatter (I1031753)
 
260 (Kl. 3* om Morgenen). Budde, Jonas Olufssøn (I1031754)
 
261 (Kl. 4 om Morgenen). Budde, Dorothea Helena Olufsdatter (I1031753)
 
262 (Kl. 6 om Aftenen). Budde, Peder Melchior Olufssøn (I1031752)
 
263 (Kl. 6 om Morgenen). Budde, Jonas Olufssøn (I1031754)
 
264 (Kl. 7 om Aftenen). Budde, Peder Melchior Olufssøn (I1031752)
 
265 (Klochen 8 om Formidagen). Helkand, Peder Anderssøn (I1027166)
 
266 (Klochen war 10 om Formidag). Helkand, Riborg Andersdatter (I1027167)
 
267 (Konf. 1748 - 16 år gl.) Einarsdatter, Maren (I1031202)
 
268 (Marite Stephensdr. Middelfart sal. Christopher Nordmans). Steffensdatter, Marithe (I1029653)
 
269 (Midt i Beleyringen). Bredal, Boel Pedersdatter (I1024087)
 
270 (Natten mellem 17 og 18 Mai 1909 - faa Timer før sin Moder). Skjelderup, Ada (I1031557)
 
271 (Niels Bie, Skipper og Hustroe Margaretha Holm). Bie, Niels Nielsen (I1024615)
 
272 (Niels Claussen Lund, Skoleholder). Lund, Nils Clausen (I1006568)
 
273 (Nordlandshandler Erich Jenssen Grøn). Jensen, Erich (I1029660)
 
274 (om Morgenen imellem 2, oc 3). Bude, Olaus Jonassøn (I1031715)
 
275 (om Paasche thide). Halkjeldsen, Peder (I1027160)
 
276 (omkom på sjøen). Jentoft, Hartvig (I1031670)
 
277 (Sara salig Thomas Hammond). Brüghman, Sara (I1010270)
 
278 (Sophia sal. Johan Hammonds). Brygmand, Sophie (I1010293)
 
279 (Søndagen efter 3. jan. 1627), hindis Fadere var: Jon RobertÏøn,
Casper ChristopherÏøn, Giedsche BiÏbens Høstrue, Øllegrd
M: MogenÏis, AaÏe Olluff schriffuers, gud giffue hinder løche
och salligh: Hindis Fader gaffue var 18 Dr., som ieg ehr
schyldig ehr kiøbt en koschen for, og 3 schedr aff S: M: Mogensis
Sølff. 
Helkand, Anne Andersdatter (I1024072)
 
280 (Søndagen efter 30. maj 1632), hans Fadere War, Welb: olluff
parsberig, M: pedr schielderup, Hendrich engelstmand, och Maren
Hr. Mensis, och Karen Eillersdaater och var dete Barn det
første Maren pedersdaater Bar thil Daaben: och Kaldet det
effter sin Fader BiÏben. Gud giffue same barn løche och
sallighed. Hans Fadr gaffue var == 38 Dr. i guld som ieg ehr
hannem schyldig. 
Helkand, Peder Anderssøn (I1027166)
 
281 (Stinchen Rasch sal. Anders Christiansens). Rasch, Stinchen Larsdatter (I1030614)
 
282 (Tvilling med broren Anders). Schytte, Erich Nielsen (I1026211)
 
283 (Tvilling med søsteren Birgitte, 23 år gl. 31. jan. 1703). Røst, Elen Nielsdatter (I1031968)
 
284 (Tvilling med søsteren Elen, 23 år gl. 31. jan. 1703). Røst, Bergitte Nielsdatter (I1031967)
 
285 (uden for ægteskab). Family F1004083
 
286 [ http://aarhuswiki.dk/wiki/Gr%C3%B8nland ] Knoblauch, Anna Dorthea (I160)
 
287 [ http://arbejderen.dk/artikel/2009-10-10/lars-gether-nielsen-mindeord ] Nielsen, Lars Gether (I1)
 
288 [ http://bdel.no/Dokumenter/Beiarboka/Beiarboka-B-11s-f.pdf ] Voie, Odd Mathias Finn (I551)
 
289 [ http://bdel.no/Dokumenter/Beiarboka/Beiarboka-B-11s-f.pdf ] Olsen Voie, Anton (I549)
 
290 [ http://bdel.no/Dokumenter/Beiarboka/Beiarboka-B-11s-f.pdf ] Olsen, Anders Matheus (I547)
 
291 [ http://bdel.no/Dokumenter/Beiarboka/Beiarboka-B-11s-f.pdf ] Pedersen, Ole (I290)
 
292 [ http://bdel.no/Dokumenter/Beiarboka/Beiarboka-B-11s-f.pdf ] Israelsen, Peder (I151)
 
293 [ http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Maribo_0089-0126.pdf ]

NAKSKOV KIRKE

Om den oprindelige staffering meddelte en indskrift, som ifølge præsteindb. 1756 fandtes nederst på altertavlen, at denne tillige med »Chor Structurene« var blevet bekostet stafferet af M. Lauritz Mortensen og borgmester Peder Mortensen sammen med deres svoger Hans Rasmussen Holm for en del af den sone, som efter deres begæring blev givet kirken af deres svoger og søster Christen Pedersen og Karen Mortensdatter i Ålborg for deres søn Peder Christensen, som ved en ulykkelig hændelse blev stukket ihjel i Viborg 5. okt. 1653. 
Rasmussen Holm, Hans (I477)
 
294 [ http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Maribo_0089-0126.pdf ]

NAKSKOV KIRKE

Om den oprindelige staffering meddelte en indskrift, som ifølge præsteindb. 1756 fandtes nederst på altertavlen, at denne tillige med »Chor Structurene« var blevet bekostet stafferet af M. Lauritz Mortensen og borgmester Peder Mortensen sammen med deres svoger Hans Rasmussen Holm for en del af den sone, som efter deres begæring blev givet kirken af deres svoger og søster Christen Pedersen og Karen Mortensdatter i Ålborg for deres søn Peder Christensen, som ved en ulykkelig hændelse blev stukket ihjel i Viborg 5. okt. 1653. 
Pedersen, Christen (I482)
 
295 [ http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Maribo_0089-0126.pdf ]

NAKSKOV KIRKE

Om den oprindelige staffering meddelte en indskrift, som ifølge præsteindb. 1756 fandtes nederst på altertavlen, at denne tillige med »Chor Structurene« var blevet bekostet stafferet af M. Lauritz Mortensen og borgmester Peder Mortensen sammen med deres svoger Hans Rasmussen Holm for en del af den sone, som efter deres begæring blev givet kirken af deres svoger og søster Christen Pedersen og Karen Mortensdatter i Ålborg for deres søn Peder Christensen, som ved en ulykkelig hændelse blev stukket ihjel i Viborg 5. okt. 1653.
 
Christensen, Peder (I484)
 
296 [ http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Medier/Redakt%C3%B8r/R._Christiansen ] Christiansen, Rasmus (I14)
 
297 [ http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Politiker/Hans_Parkov ] Pedersen Parkov, Hans Peter (I213)
 
298 [ http://drabssageridanmark.beboer2650.dk/html/drabssager_-_1900_-_1909.html ] Esmann, Gustav Frederik (I416)
 
299 [ http://gravsted.dk/person.php?navn=hansparkov ] Pedersen Parkov, Hans Peter (I213)
 
300 [ http://gravsted.dk/person.php?navn=knudparkov ] Pedersen Parkov, Knud Emil Vagn (I214)
 

      «Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 122» Next»