Our Family History

Notes


Tree:  

Matches 5,351 to 5,400 of 6,075

      «Prev «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 122» Next»

 #   Notes   Linked to 
5351 Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard". White, Torstein Sebastiansen (I1023563)
 
5352 Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard". Bastiansen, Michel (I1029936)
 
5353 Se Hedmark Slektshist. lags tidsskr., bind II, s. 134 Grimseth, Jørgen Olsen (I1029314)
 
5354 Se Hedmark Slektshist. lags tidsskr., bind II, s. 134 Grimset, Ole Halvorsen (I1029381)
 
5355 Se Hedmark Slektshist. lags tidsskr., bind II, s. 134 Grimset, Halvor Olsen (I1029383)
 
5356 Se Hist. Tidsskr. 2, IV og V. Petr.-Adolphus, Iver (I1028431)
 
5357 SE HVEDING BOKEN Hveding, Golla (Gudlaug) Bergitte (I1025805)
 
5358 SE HVEDING BOKEN Rynning, Ole (I1026684)
 
5359 Se Joh. K. Bergwitz: "Trulseslægten Krog", Chria. 1897-1902. Krogh, Matthias Bonsach (I1026232)
 
5360 Se Joh. K. Bergwitz: "Trulseslægten Krog", Chria. 1897-1902. Krog, Laurits Nielssøn (I1026283)
 
5361 Se Kirkehist. Saml. I, s. 271. Skielderup, Daniel Jensen (I1023819)
 
5362 Se Konrad Naustviks artikel i årboken "Ofoten i historien" (1978)
om "kirkebygger" Ingebrigt Olsen Aas, f. ca. 1643. 
Aas, Ingebrigt Olsen (I1018656)
 
5363 Se Kraks Blå Bog 1985 Christiansen, Tage Brendekilde (I69)
 
5364 SE Mary Windfeldt Kaiser: Slægten Resen/Reesen, 1978. Resen, Hans Poulsen (I1025589)
 
5365 SE Mary Windfeldt Kaiser: Slægten Resen/Reesen, 1978. Resen, Hans Hansen (I1026850)
 
5366 SE MUNTHE // (I1023877)
 
5367 SE MUNTHE // (I1023879)
 
5368 Se Norske Samlinger II s. 506 Soop, Hans Olufssøn (I1027569)
 
5369 Se NPT I, 38 f. Berg, Anna Frantzdatter (I1029166)
 
5370 Se NST 10, s. 136-144. Arnisæus, Elisabeth Sophie Henningsdatter (I1013749)
 
5371 Se NST 10, s. 136-144. Arnisæus, Henning (I1013753)
 
5372 Se NST 11, s. 79 ff. Augustinussen, Michel (I1025480)
 
5373 Se NST 13, s. 99 Christensdatter, Anna Martha (I1030257)
 
5374 Se NST 13, s. 99 Christensdatter, Anna Martha (I1030257)
 
5375 SE NST 13, side 99 Stabell, Christen (I1025756)
 
5376 Se NST 18, p. 264; NST 22, p. 232f. Lina, Rasmus Olssøn (I1030089)
 
5377 Se NST 20, s. 231 (note 13) Christensen, Christen (I1030368)
 
5378 SE NST 20, s. 231 (note 13) Christensen, Christen (I1030368)
 
5379 Se NST 20, s. 8 Gaarder, Ole (I1028135)
 
5380 Se NST 24, s.45 skifte efter faren Mogens Erichsen 28. juni 1707. Mogensen, Erich (I1007668)
 
5381 SE NST 5, s. 243 ff. Nielssøn, Christen (I1027659)
 
5382 SE NST 5, s. 243 ff. Blix, Dorothea Cathrina Christensdatter (I1027660)
 
5383 SE NST 7, s. 154 ff. Lo, Hans Jacobssøn (I1027866)
 
5384 SE O. Nordgaard: "Stod i fortid og nutid", T.hjem 1914, s. 104 Bye, Oluf Arnessøn (I1027458)
 
5385 SE O. Nordgaard: «Stod i fortid og nutid», T.hjem 1914, s. 104 Bye, Oluf Arnessøn (I1027458)
 
5386 Se O. Ovenstad: Militærbiografier, bd. 1 (1948), s. 225. Coucheron, Ifver (I1014017)
 
5387 Se O. Ovenstad: Militærbiografier, bd. 1 (1948), s. 226. Coucheron, Wilhelm (I1014013)
 
5388 Se O. Ovenstad: Militærbiografier, bd. 1 (1948), s. 226. Coucheron, Jørgen Otto (I1014014)
 
5389 Se også "ADELSAARBOGEN" Schaffalitzky de Muckadell, Frederik (I1025503)
 
5390 Se også "Dansk Biografisk Leksikon" Bie, Ole (I1024861)
 
5391 Se også "DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON" Schumacher, H. C. F. (I1025520)
 
5392 Se også "Rana Bygdebok" Jonson, Lars (I1025618)
 
5393 Se også A. Collett: Familien Elieson, S. 4-6. Norup, Maren (I286)
 
5394 Se også EHRENCRON-MÜLLER: Forfatterlexikon IV. Høyer, Henrik (I1027496)
 
5395 Se også Johan Hvedings bog, s. 52-54. Hveding, Hartvig Christensen (I1031000)
 
5396 SE OGSÅ NST 1, s. 211 f. Blix, Peder Erikssøn (I1027106)
 
5397 SE OGSÅ NST 1, s. 211 f. Blix, Peder Erikssøn (I1027106)
 
5398 Se også PHT II (1881), s. 310 + stamtavle. Brochmand, Jesper Rasmussen (I1019340)
 
5399 Se også PHT II (1881), s. 310 + stamtavle. Brochmand, Jesper Rasmussen (I1019340)
 
5400 Se også PHT II s. 310 Jacobsdatter, Bodil (I1010971)
 

      «Prev «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 122» Next»