Our Family History

Jens Nielsen Bloch[1]

Male - Abt 1580


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Jens Nielsen Bloch 
  Gender Male 
  Died Abt 21 Oct 1580  Viborg. Find all individuals with events at this location  [2
  Person ID I1019288  My Heritage
  Last Modified 4 Mar 2010 

  Father Niels Block,   d. (1573-1574) 
  Mother Kirsten Jensdatter 
  Family ID F9  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anna Jensdatter Høg 
  Children 
  +1. Cidsel (Cecilie) Jensdatter Bloch,   d. Aft 1615
   2. Inger Jensdatter Bloch,   d. Abt 1613
  +3. Dorothe Jensdatter Bloch,   d. 14 Jul 1618, Viborg ? Find all individuals with events at this location
   4. Marie Jensdatter Bloch,   d. 13 Feb 1600
  Last Modified 2 Mar 2010 
  Family ID F28  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • I 1559 kom han som Student til København og tager her Baccalaurgraden; 1561 nævnes han som studerende i Wittenberg [Nye Kirkehist. Saml. I, s. 475]. Da Rørdam i sit Værk om Københavns Universitets Historie [II, s. 562-63] oplyser, at Jens Bloch, som han ganske vist - ligesom Wiberg i sin Præstehistorie - angiver at være Søn af Herredsfoged Niels Bloch i Rinds Herred, i 1563 var Professor pædagogicus i København [jvf. Vinding Acad. Haun., s. 127], maa det siges at være en stærk Overdrivelse, naar det af Wiberg meldes, at han havde været udenlands i 15 Aar. Rørdam knytter til det anførte Bemærkningen om, at Jens Bloch's Moder var Søster til Biskop Jens Pedersen Skjelderup, men dette Familieskab kommer ogsaa frem i en af Imm. Barfoed nærmere belyst Affære [Kirkehist. Saml. I, s. 263] med en uordineret Præst, der ved falske Erklæringer fra Jens Bloch's Svigersøn, Ærkedegnen Dr. med. Johannes Paludan, samt formentlige Svoger, Kanniken Peder Jensen Høg, begge i Viborg, søger at bevise, at et med Biskop Skjelderups Navn underskrevet Ordinationsbrev virkelig er udfærdiget af denne. Senere fremskaffes et ægte Brev af 5. okt. 1591 fra de 2 Mænd, hvorved det bekræftes, at der forelaa Falskneri, og dette Brev angives skrevet af »voris Drengh Niels Block« [Sidstnævnte maa uden Tvivl høre til Slægten, uden at det dog kan siges, hvor han bør anbringes.]. [3]
  • Jens Bloch, der var Sognepræst ved Domkirken [i Viborg] og havde Bopæl i Mogensgade, blev ikke nogen gammel Mand, sikkert kun 40-45 Aar gl., den 21. eller 22. Oktober 1580 afgik han ved Døden - ifølge en Aarbogsoptegnelse af en grasserende Pestfeber - allerede den paafølgende 3. Novbr. udstedes der nyt Forleningsbrev m. H. t. det ved hans Død ledigtblevne Kannikedømme. [4]
  • Med sin Hustru Anna Høg, skal han have haft 7 Børn [A.C.Krog: Efterretn. om Viborg By.]. Nysted [Oluf Hermansen, Degn, Klokker og Bedemand i Hobro, Personalhistoriker] har paa en lille Lap Papir opført Navnene paa 5 Døtre i ret god Overensstemmelse med Oplysningerne i Wibergs Præstehistorie og nævner dem i følgende Orden: Cidsel, Inger, Dorothe, Marie og Karen, men han anfører ikke noget om eventuelle Sønner; der er dog Mulighed for, at en Lauritz Bloch i Viborg har været Søn af Magister Jens. [5]

 • Sources 
  1. [S339] Almindelig dansk præstehistorie (1870-71), S. V. Wiberg, http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=wiberg3&sideid=272&storleik= (Reliability: 1).

  2. [S351] Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), Aage Brask, 26.

  3. [S351] Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), Aage Brask, 25-26.

  4. [S351] Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), Aage Brask, 26-27.

  5. [S351] Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt ... (1947), Aage Brask, 27.