Our Family History

Report: sources with citation frequency, ordered by sources

         Description: sources with citation frequency, ordered by sources


Matches 1 to 50 of 472   » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 10» Next»

# SourceNr Title ShortTitle Author Publisher Comments Number
1             575 
2 S001  Astafjord Bygdebok - Nøkkelbind I-IV (1992)    Tore Meyer      3802 
3 S002  Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter    Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen)      218 
4 S003  Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)    F.E. Hundrup      276 
5 S004  Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901)    Wilhelm Lassen      146 
6 S005  Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)    S.H. Finne-Grønn  Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.    79 
7 S006  Stamtavle over den Norsk-Danske slægt Bie. (København 1947)    Lorentz Bie      71 
8 S007  Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidarosiense» fra Ytterøy 1577-1617    Lars Kåre Hunnes  Nord Trøndelag Historie Lag Årbok 1979.    54 
9 S008  Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]    Johan Hveding      44 
10 S009  Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962)    Gudrun Johnson Høibo      60 
11 S010  Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)    Erling Nordli      501 
12 S011  Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt    Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977      208 
13 S012  Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)    Arthur Skjelderup      138 
14 S013  Folk og Heimar i Aaskaard - om gården Aasgård s. 250-262    Hans Hyldbakk, 1955      61 
15 S014  Den danske Lægestand 1479-1900 (København og Kristiania 1909)    Kristian Carøe      15 
16 S015  Slägten Engelhart (från Norge)    Gustaf Engelhart, Stockholm 1886      97 
17 S016  Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)    E. Bernhoft      125 
18 S017  Genealogisk Tidsskrift, Nummer 5, Maj 1914, 8. Aargang (s. 130-133)    Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll     
19 S018  Genealogisk Tidsskrift, Nummer 11, Nov. 1913, 7. Aargang, s. 86    Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll.     
20 S019  Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)    Svend Aage Mørkvig      473 
21 S020  Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87)    Knud Gether      382 
22 S021  Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)    Hartvig Munthe      187 
23 S022  Lunds Stifts Herdaminne (1947?-)    Gunnar Carlquist      11 
24 S023  Slektsbok for Sørfold (Sørfold kommune 1982)    Asbjørn Lind      55 
25 S024  Familien Bredal    Knut Esmarch      229 
26 S025  Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)    Henrik Sommerschild      477 
27 S026  Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt    Bernt Moe (utgiver)  Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)    22 
28 S027  Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»    Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem      119 
29 S028  Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96)    Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind)      51 
30 S029  Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)    Ole Martin Kinnapel      451 
31 S030  Hjelmeland. Skipreid, Herad og Kyrkjesokn. Gard og Ætt. (Stavanger 1938)    Tor Skiftun      12 
32 S031  Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)    Vivian Fjordholm      87 
33 S032  Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)    Konrad Naustvik      486 
34 S033  Rudkøbing - Topografi og bystyre, 2. del (1955)    Chr. Kiilsgaard      16 
35 S034  Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800    Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes      313 
36 S035  Trondenes Bygdebok    Trygve Lysaker      14 
37 S036  Guvernører, residenter, kommandanter og chefer - samt enkelte andre fremstrædende personer i de tidligere danske tropekolonier. (Kbh. 1940)    Kay Larsen     
38 S037  Den Fyenske Geistligheds Historie (Odense 1790)    Jørgen Carstens Bloch      10 
39 S038  Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981)    Hilmar Eriksen      29 
40 S039  Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719    Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°     
41 S040  Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow - Sognepræst til Voss (Chria. 1885)    Ludvig Daae (Særtryk af Hist. Tidsskr., 2 rk., 5 bd.)     
42 S041  Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786)    Christopher Giessing      124 
43 S042  Genealogiske Optegnelser om Slægten Hielm og dens Cognatiske Grene (Kria. 1889)    kaptein B. Hielm     
44 S043  Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Sæby og Thisted. (Aalborg 1871)    F.E.Hundrup      37 
45 S044  Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Korsør, Nestved, Nykjøbing i Odsherred, Præstø, Skjelskør, Slangerup, Storehedinge og Stege. (1871)    F.E. Hundrup      32 
46 S045  Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo    S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth      184 
47 S046  Skogns Historie IV.a    Nils Hallan     
48 S047  Skogns Historie I-II (1926-33)    Arne Vestrum     
49 S048  Stamtavle over familien Myhlenphort (1883-84)    Alf Collett      37 
50 S049  Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945)    S.H. Finne-Grønn      55 


1 2 3 4 5 ... 10» Next»