Our Family History

Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981)Kildeoplysninger