Our Family History

Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Bind 2, Oslo 1920Kildeoplysninger