Our Family History

Almindelig dansk præstehistorie (1870-71)Kildeoplysninger