Our Family History

Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania.Kildeoplysninger