Our Family History

Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet.Kildeoplysninger