Our Family History

Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem.Source Information