Our Family History

Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller.Kildeoplysninger