Our Family History

Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.Kildeoplysninger