Our Family History

Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal.Source Information