Our Family History

Forskjellige Slægtebogsoptegnelser. II. Borgmester Anders Jensen Helkands Optegnelser.Source Information